1. Home
  2. Docs
  3. Poster
  4. Post – Besvar

Post – Besvar

Når I er tjekket ind på en post, kan I efterfølgende løse opgaven.
Hvis I ikke vælger at besvare posten med det samme efter tjek ind, finder I opgaven under Post – Besvar

Her vil I få en liste over de poster I har tjekket ind på, men ikke besvaret. Er listen tom, er der enten ingen poster som I endnu ikke har besvaret, eller også har I ikke fået det gjort inden for tidsfristen.

Når I trykker på posten, får I opgaven som tekst, billede, video eller lyd.

Derunder kan I besvare opgaven, det kan skifte mellem at I får svarmuligheder, hvor I skal vælge en mulighed, selv skrive et svar eller uploade et billede som svar.

Når først I har indsendt jeres svar, har I ikke mulighed for at ændre det.

Skulle svaret være forkert, får I ikke point for besvarelse af posten, men I beholder jeres point for at have tjekket ind på posten.